Rynek e-commerce w Polsce i na ?wiecie wykazuj? w ostatnich latach zdecydowanie wi?ksz? dynamik? wzrostu w stosunku do handlu tradycyjnego. W zwi?zku z tym coraz wi?cej podmiotów decyduje si? na prowadzenie handlu w sieci Internet, poczynaj?c od ma?ych podmiotów a kończ?c na mi?dzynarodowych koncernach, które dostrzeg?y potencja? tego rynku.

Skutkiem tego jest coraz wi?ksza konkurencja, a co za tym idzie potrzeba wyró?nienia si? ze swoja ofert? na tym globalnym rynku. Dzisiaj ju? nie wystarczy mie? sklep internetowy, dzisiaj potrzeba takiego narz?dzia, dzi?ki któremu mo?emy swoich potencjalnych nabywców zach?ci? do zakupu w?a?nie u Nas i nie da? im powodów do skorzystanie z oferty konkurencji dysponuj?cymi produktami o tych samych parametrach, w??cznie z cenowymi.

Do tego w?a?nie trzeba wykorzystywa? narz?dzia, które s? ?ci?le dopasowane do potrzeb potencjalnych klientów, jak i specyfikacji bran?y w której zamierzamy dzia?a? dany sklep www.

Wychodz?c z takiego za?o?enia oferujemy implementacje Naszego autorskiego rozwi?zania tioShopCMS pod konkretne potrzeby danego klienta i u?ytkownika poprzez:

a/ tworzenie indywidualnej oprawy graficznej,

b/ dostosowywanie modu?ów funkcjonalnych sklepu do specyfiki poszczególnej bran?y,

c/ dostosowywanie procesu zakupowego do indywidualnego charakteru asortymentu dost?pnego na sklepie,

d/ integracj? platformy e-commerce z us?ugami dost?pnymi od zewn?trznych dostawców,

f/ wymian danych sklepu internetowego z oprogramowaniem magazynowo-ksi?gowym klientów,

g/ tworzenie narz?dzi poprawiaj?cych obs?ug? klienta,

h/ tworzenie rozwi?zań wspomagaj?cych marketing internetowy.

 

Co to oznacza dla Ciebie:

a/ Tworzenie indywidualnej oprawy graficznej - ka?dy sklep internetowy otrzymuje rozwi?zania graficzne pozwalaj?ce na wyró?nienie si? w sieci poprzez unikalnych charakter, tak aby odbiorca końcowy mia? ?wiadomo?? ?e odwiedzi? konkretny sklep, a nie jeden z wielu.

b/ Dostosowywanie modu?ów funkcjonalnych sklepu do specyfiki poszczególnej bran?y - ka?da z bran? charakteryzuje si? unikalnym systemem sprzeda?y i dlatego nasze modu?y sklepu www pisane s? dla danej bran?y, tak aby zachowa? ci?g?o?? istniej?cego ju? procesu sprzeda?y, a nie jej reorganizacje pod sklep internetowy.

c/ Dostosowywanie procesu zakupowego - tak jak i proces sprzeda?owy ,tak i proces zakupowy danego asortymentu wymagaj? dostosowanie go do odbiorcy. Dostosowujemy wi?c wszystkie etapy zakupu dla konkretnego klienta i grupy towarowej dost?pnej na sklepie.

d/ Integracj? platformy e-commerce z us?ugami dost?pnymi od zewn?trznych dostawców - dzi?ki temu rozwi?zaniu w Naszym sklepie internetowym mo?na korzysta? z systemów p?atno?ci internetowych (PayU, Dotpay, Przelew 24, PayPal), prezentacji ofert w porównywarkach cenowych (m.in. Sk?piec, Nokaut, Ceneo i wiele innych), integracji z portalami aukcyjnymi prze protokó? API (np. Allegro).

f/ Wymiana danych sklepu internetowego z oprogramowaniem magazynowo-ksi?gowym klientów - dzi?ki temu rozwi?zaniu klienci mog? zarz?dza? sklepem internetowym z poziomu posiadanych ju? programów magazynowo ksi?gowych (m.in. Hermes, Subiekt, KC-Firma) poprzez przekazywanie bezpo?rednio z nich niezb?dnych informacji takich jak: nazwy, ceny czy stany magazynowe..

g/ Tworzenie narz?dzi poprawiaj?cych obs?ug? klienta - dodanie do sklepu www funkcjonalno?ci tj. negocjacje cenowe, system obs?ugi reklamacji, wymiany opinii o produktach, tworzenie w?asnych list zakupowych itp.

h/ Tworzenie rozwi?zań wspomagaj?cych marketing internetowy - Nasza platforma e-commerce mo?e zosta? wyposa?ona w system komunikacji z klientami poprzez system newsletterowy, strefy banerowe, mo?liwo?? generowania kodów rabatowych czy te? bonów prezentowych, tworzenie list prezentowych, jak równie? w narz?dzia badaj?ce konwersje przeprowadzanych akcji marketingowych.

 

Je?eli szukasz narz?dzia do skutecznego handlu w Internecie to Nasz sklep tioShop b?dzie dla Ciebie idealnie skrojony.

 

体彩屋 肇庆市| 宾川县| 伊金霍洛旗| 文安县| 水富县| 吉木萨尔县| 宝丰县| 壤塘县| 时尚| 湛江市| 从江县| 南汇区| 应用必备| 惠水县| 青岛市| 台北市| 龙山县| 铁岭县| 祁阳县| 拉萨市| 洞头县| 罗山县| 栖霞市| 外汇| 德庆县| 清原| 会宁县| 利辛县| 铜梁县| 山东| 偏关县| 潜山县| 邯郸县| 克什克腾旗| 湾仔区| 马鞍山市| 桂平市| 宁乡县| 永春县| 洛扎县| 原阳县|