Zatrudnimy Specjalist? SEO/SEM


Poszukujemy osoby z do?wiadczeniem, cierpliwej i wytrwa?ej w d??eniu do osi?gni?cia wyznaczonego celu, osoby posiadaj?cej umys? analityczny i doskonale orientuj?cej si? w specyfice SEO, osoby która biegle korzysta z ró?nego rodzaju narz?dzi wspomagaj?cych i automatyzuj?cych procesy pozycjonowania i optymalizacji. Liczymy na poparcie wy?ej wymienionych umiej?tno?ci dotychczasowymi efektami i wynikami. Dodatkowym atutem b?dzie podstawowa znajomo?? j?zyków programowania (np. HTML, PHP, CSS).

Zapewniamy stabiln? prac? w naszym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie za satysfakcjonuj?ce wyniki, pomoc programistów, copywriterów i specjalistów AdWords przy pracy nad efektywno?ci? dzia?ań z zakresu SEO, elastyczne godziny pracy.

Zapewniamy umow? o prac?, umow? o dzie?o, b?d? te? umow? zlecenie

Do Twoich zadań nale?e? b?dzie: analiza serwisów pod k?tem pozycjonowania
- przygotowanie audytów SEO;
- dzia?ania na rzecz poprawy wyników pozycjonowania
- planowanie i optymalizacja tre?ci pod k?tem wzrostu ruchu organicznego,
- monitorowanie efektów prowadzonych dzia?ań i ich raportowanie

Je?eli uwa?asz, ?e spe?niasz powy?sze wymagania, zach?camy do wys?ania swojego CV.
Maila wy?lij na adres: praca@tio.pl z tytu?em "Specjalista SEO/SEM", a my zaprosimy Ci? na rozmow? kwalifikacyjn?.*

W mailu do??cz klauzul?:

"Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883."

* Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


 
 
体彩屋 织金县| 普格县| 怀远县| 韶关市| 宁远县| 乌拉特后旗| 乌鲁木齐市| 邵武市| 广宁县| 孟村| 黄龙县| 新晃| 鄯善县| 遵义县| 红原县| 台山市| 东丽区| 开阳县| 丹东市| 庆城县| 浠水县| 和平区| 永新县| 凤山市| 沅陵县| 建水县| 突泉县| 石门县| 固原市| 大埔区| 东海县| 内乡县| 宣汉县| 永定县| 通化县| 凌源市| 上栗县| 包头市| 青河县| 屏山县| 故城县|