Pe?ny koszyk w kilka klikni??

E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów

Sklep internetowy dla E. Leclerc

Wykonali?my sklep internetowy dla hipermarketu E. Leclerc Rzeszów. Jest to pierwszy rzeszowski hipermarket w Internecie. Sklep umo?liwia dokonywaniu kompleksowych zakupów spo?ród kilkunastu tysi?cy dost?pnych produktów.

Fundamentem funkcjonowania aplikacji, jest integracja sklepu z system sprzeda?y SFMI, umo?liwiaj?ca automatyczn? wymian? danych pomi?dzy sklepem, a systemem sprzeda?y klienta.

W sklepie leclerc.rzeszow.pl zastosowali?my now?, uproszczon? formu?? koszyka, która znacznie u?atwia realizacj? zamówień.

Szata graficzna i funkcjonalno??:

Sklep charakteryzuje czytelna i przejrzysta szata graficzna oraz prosta nawigacja umo?liwiaj?ca szybkie poruszanie si? po stronach sklepu i dokonywanie zamówień.

Technologia wykonania:

PHP, SMARTY, xHTML, CSS, Java Script, AJAX, Flash, bazy danych MySQL, jQuery

Sklep zosta? oparty o zmodyfikowany na indywidualne potrzeby klienta system tioSHOP v. 4.01

Modu?y:

Oprócz standardowych modu?ów jakie oferuje system tioSHOP v 4.01, na potrzeby klienta wdro?yli?my TERMINARZ ZAMóWIE?, umo?liwiaj?cy prosty i czytelny wybór terminu dostawy towaru do klientów sklepu. Modu? umo?liwia równie? sprawdzenie dost?pno?ci transportu E. Leclerc  dla wybranej strefy dostawy, w oparciu o kod pocztowy.

Realizacja: Listopad 2011

E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów
E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów E. Leclerc Rzeszów
体彩屋 雷波县| 清流县| 辽阳县| 海林市| 海门市| 牡丹江市| 额敏县| 潢川县| 朝阳市| 墨玉县| 奉化市| 修文县| 滁州市| 博湖县| 呼玛县| 宁远县| 肃北| 涪陵区| 塔河县| 临澧县| 搜索| 沭阳县| 奉化市| 九江县| 青川县| 东光县| 岳西县| 宿迁市| 佛学| 磴口县| 天长市| 海兴县| 陇川县| 息烽县| 洛阳市| 柳林县| 伊吾县| 余庆县| 太白县| 静安区| 德兴市|